Сейсенбі, 13 Желтоқсан 2022 08:00

ЖАЛПЫ ПӘНДЕР БОЙЫНША 5-6 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДАНЫҢ ЕКІНШІ (ҚАЛАЛЫҚ) КЕЗЕҢІ / ВТОРОЙ (ГОРОДСКОЙ) ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ

Материалға баға беріңіз
(0 дауыс)
ЖАЛПЫ ПӘНДЕР БОЙЫНША 5-6 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДАНЫҢ ЕКІНШІ (ҚАЛАЛЫҚ) КЕЗЕҢІ

ВТОРОЙ (ГОРОДСКОЙ) ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ
ПӘН/ПРЕДМЕТ
ТАПСЫРМАЛАР/ЗАДАНИЯ
ЖАУАБЫ/ОТВЕТЫ
ЖҰМЫСТАРЫ/РАБОТЫ
МАТЕМАТИКА
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ
КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
ҚАЗАҚ ТІЛІ
КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК
ОРЫС ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
ОРЫС ТІЛІ
РУССКИЙ ЯЗЫК
АҒЫЛШЫН ТІЛІ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ
ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА
Оқылды 736 рет